Definicję content marketingu można określić jako tak zwany „marketing treści”. Jest to strategia, która polega na zdobywaniu przyszłych, ewentualnych konsumentów dzięki publikowaniu niezwykle ciekawych oraz bardzo użytecznych dla nich treści, które są przeznaczone oraz zainteresują ściśle skonkretyzowanych odbiorców.
Content marketing w przeciwieństwie do tradycyjnych rodzajów marketingu, które są skupione w głównej mierze na jednostronnym przekazie reklamowym, charakteryzuje się tym, iż bazuje na budowaniu dużo dłuższych relacji ze zdobytym odbiorcą, dzięki względnie częstym wzajemnym kontaktom oraz zaangażowaniu się obu stron.
Pojęciem content marketing można określać jakiekolwiek treści, które są publikowane oraz rozpowszechniane przy pomocy Internetu.
Są to w głównej mierze różnorodne artykuły eksperckie albo też artykuły sponsorowane, książki elektroniczne, webinary, e-video, podcasty, infografiki, teksty poradnikowe, raporty i tym podobne, które są powiązane, ich głównym zadaniem jest udostępnienie internautom jak najbardziej wiarygodnych oraz poszukiwanych przez nich wiadomości oraz tekstów na dany temat.
Mogą to być materiały związane z określoną dziedziną, dzięki czemu obydwie strony, zarówno dany przedsiębiorca, jak i ewentualny klient, mogą czerpać z racji tego jak najlepsze zyski, pożytki.
Możliwe jest również szersze definiowanie content marketingu, ponieważ marketing treści swoim zasięgiem często obejmuje również materiały, które przygotowuje się poza Internetem. Są to między innymi treści w czasopismach branżowych, różnego rodzaju gazetkach, folderach, broszurkach, katalogach, drukowanych poradnikach, książeczkach i tak dalej.
Content Marketing jest przede wszystkim bezpośrednio związany z pojęciem tak zwanego „marketingu wirusowego”. Są to działania marketingowe, których zadaniem jest budowanie świadomości firmy, konkretnej marki poprzez przekonanie kolejnych, potencjalnych konsumentów do samodzielnego propagowania potrzebnych wiadomości, różnych informacji dotyczących określonej firmy, instytucji lub też oferowanych przez nią wytworów bądź świadczeń.
Żeby móc uzyskać zamierzony rezultat, cel, specjaliści, którzy na co dzień są związani z content marketingiem, korzystają z różnego rodzaju technik pozyskiwania i docierania do przyszłych, ewentualnych konsumentów.
Prawdopodobnie najpopularniejszymi środkami przekazu są na przykład grupy, fora oraz media społecznościowe, a także blogi na temat danej dziedziny, które pomagają, umożliwiają błyskawiczne rozpropagowanie konkretnych treści marketingowych.
Content marketing dzięki udostępnianiu interesujących wśród konsumentów materiałów sprzyja oraz znacznie zwiększa swoją wiarygodność oraz pozycję.
Warto zauważyć, że nierzadko wykorzystywaną formą content marketingu, oprócz grafik informacyjnych, materiałów wideo oraz raportów, są teksty.
Ich autorzy mogą w wybrany sposób dopasować rodzaj tekstu do danego odbiorcy, jak również do uprzednio obranej przez konkretną firmę strategii komunikacji. W content marketingu zazwyczaj używa się wielu różnych rodzajów tekstów, do których mogą należeć na przykład blogi firmowe, poradniki, rozmowy z różnymi osobami, recenzje, opisy określonych produktów.
Content marketing ma w pierwszej kolejności na celu zainteresowanie i przyciągnięcie zarówno ogólnej, jak i też ściśle określonej grupy odbiorców.